STICHTING SINTERKLAASINTOCHT ASSEN

In 1991 waren een zestal mensen het roerend met elkaar eens: de intocht in Assen moest weer eens groots worden aangepakt. Het werd tijd dat onze grootste kindervriend echt werd onthaald, Stichting Sinterklaasintocht Assen was geboren.

In de beginjaren stond de Stichting nog in haar kinderschoenen.

Sinds een aantal jaren organiseert de Stichting Sinterklaasintocht Assen de op één na grootste intocht van Nederland: meer dan 250 pieten, diverse muziekkorpsen, dweilorkesten en een bonte verzameling aan voertuigen. Naast een groots onthaal van Sinterklaas in Assen zorgt de Stichting ook voor bezoeken van de Sint aan diverse tehuizen en instellingen.

Daarnaast organiseert zij in samenwerking met de gemeente Assen en de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ | website | de inmiddels bekende theatervoorstellingen voor duizenden schoolkinderen. Om haar doelstelling kracht bij te zetten tracht de Stichting eens in de paar jaar een ludieke actie te ontwikkelen welke het Sinterklaasfeest onder de aandacht brengt van het grote publiek en de kerstcommercie voor 6 december naar de achtergrond verdringt.

Voor meer informatie over onze activiteiten:
Lodewijk Osse (voorzitter)
M. 06-53415226